CIMA təlimi | Barattson - Employability through education!

CIMA təlimi

CIMA Professional Kvalifikasiyası bütün  iş dünyasında karyera üçün ən uyğun qlobal maliyyə ixtisası kimi tanınır.

CIMA ilə işləyərək dünyanın iki aparıcı mühasibat orqanının (AICPA - Amerika Sertifikatlı Mühasiblər İnstitutu və CIMA İnstitutu) dəstəklədiyi qlobal bir təşkilata üzv olacaqsınız. Biz idarəetmə uçotunu iş dünyasında ən dəyərli peşə halına gətirmək üçün birlikdə çalışırıq.

CIMA Professional Kvalifikasiyası başa çatdıqdan sonra sizə dəyər verən və peşəkarlığınızı, işgüzar və liderlik bacarıqlarınızı, etik davranışlarınızı və öhdəliklərinizi nümayiş etdirən Nizamlı Qlobal İdarəetmə Mühasibi (CGMA) təyin ediləcəkdir.

Biznes mühasibləri  müəssisələrin necə işlədiyini, necə idarə edildiyini, insanların necə bir yerdə işlədiklərini və strategiyaların necə qurulduğunu başa düşməlidirlər.

Bundan əlavə, menecerlər bir təşkilatın fəaliyyətinin iqtisadiyyatını başa düşməli, fəaliyyətlərini idarə etməli və riskləri idarə etmək üçün lazım olan təhlili həyata keçirməlidirlər. 

Yalnız CIMA Professional Kvalifikasiyası sizə təşkilatlara dəyər qatmaq və iş uğurlarını yaxşılaşdırmaq üçün lazımi bacarıq, bilik və təcrübə ilə təmin edə bilər.

Download our full syllabus 2015

Səviyyələr

Tədris proqramı da üç səviyyəyə bölünür. Tələbələr əməliyyat səviyyəsindən idarəetmə səviyyəsinə və nəhayət strateji səviyyəyə keçirlər. Hər səviyyədə tələbələr üç pillə boyunca fənləri öyrənirlər.

  • Əməliyyat səviyyəsi strategiyanın həyata keçirilməsini, habelə strategiyanın icrası barədə hesabat verməyi əhatə edir. Fokus qısamüddətlidi.

  • İdarəetmə səviyyəsi daha yüksək səviyyələrdə qərar verilən strategiyanı  həyata keçirmək üçün aşağı səviyyələrə çatdırır. Strategiyanın həyata keçirilməsini izləyir və hesabat verir və lazım olduqda düzəldici tədbirlərin görülməsini təmin edir. Orta müddətli bir fokusa sahibdir.

  • Strateji səviyyə strateji qərarlar qəbul etmək və həmin qərarların həyata keçiriləcəyi konteksti təmin etmək üzərində cəmlənir. Uzunmüddətli fokusa sahibdir.

Pillələr

Üç pillə biliklərin müəyyən sahələrini təmsil edir. Hər pillənin məzmunu tələbələrin ixtisas səviyyəsini artırdıqca inkişaf edir. Üç pillə bir-birinə sistemli olaraq bağlıdır və hər biri də  müvəffəqiyyətli olmaq üçün əsas şərtdir. 

  • Müəssisə pilləsi strategiyanın formalaşdırılması ilə yanaşı, onun effektiv icrası ilə də məşğul olur. Dəyişikliklərin, layihələrin, əlaqələrin idarə edilməsinin və təşkilatların strukturlaşdırılmasının strategiyanın uğurla həyata keçirilməsinə necə kömək edə biləcəyini vurğulayır.

  • Performans pilləsi, strategiyanın həqiqi olmasını təmin etmək və onun icrasına nəzarət etmək üçün idarəetmə uçotu və risklərin idarə edilməsi vasitələrindən və metodlarından istifadə edir. Tələbələrə büdcələr qurmaq, qiymətlər və kapital xərcləri barədə qərar qəbul etmək, xərcləri necə idarə etmək barəsində yol göstərir. Tələbələrin riskləri tədricən müəyyənləşdirmək, təsnifləşdirmək, qiymətləndirmək və idarə etmək bacarığını inkişaf etdirir.

  • Maliyyə pilləsində əsas təşkilatın maliyyə uçotu və hesabat öhdəlikləridir. Buraya tənzimləyici əsaslar və xarici hesabat tələbləri, təşkilatın maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətini göstərmək üçün mürəkkəb maliyyə hesabatlarının qurulması və qiymətləndirilməsi imkanı daxildir.

 

Tədris planı üç pillə, üç səviyyəyə bölünür və 12 imtahandan ibarətdir. Bunlar doqquz obyektiv test və üç situasiya təhlili imtahanı.

Obyektiv Testlər 90 dəqiqədir, kompüter əsaslıdır və dünyada 5000-dən çox Pearson VUE qiymətləndirmə mərkəzində keçirilir.

Situasiya təhlili imtahanları isə 3 saat davam edir.

 

Qeydiyyatdan keç 

Social messengers