Alim Babayev | Barattson - Employability through education!

Alim Babayev

Alim Babayev, yerli və beynəlxalq şirkətlərdə mühasibat, maliyyə, audit və sığorta xidmətləri sahəsində üç ildən çox peşəkar təcrübəyə malikdir.

Praktik maliyyə təcrübəsinə əlavə olaraq, o həmdə CAPSAP-da (Dünya Bankı və Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin layihəsi) üç illik iş  və dövlət xəzinəsindən maliyyələşən yüzlərlə dövlət təşkilatının mühasiblərinə təlimlər vermək təcrübəsinə sahibdir. Bu müddət ərzində Alim bəy mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı kimi sahələr üzrə təlimlərin hazırlanması və çatdırılması sahəsində təcrübə qazanmışdır.

Alim Babayev ACCA Mühasibatlıq və Biznes sahəsində qabaqcıl diploma sahibdir və hazırda ACCA üzvü olmaq üçün son iki sertifikatı qalıb.

Babayev hal-hazırda dünyada aparıcı idarəetmə üzrə konsaltinq şirkəti olan Deloitte TT-də auditor kimi çalışır.

Social messengers