Adil Məmmədov

Adil Məmmədov, 5 ildən artıq müddətdir ki, riyaziyyat ixtisası üzrə abituriyent hazırlığı ilə məşğul olur. O, Qafqaz universitetinin “Riyaziyyat və fizika müəllimliyi” ixtisası (ingilis bölməsi) üzrə bakalavr təhsili almışdır. Adil Məmmədov öncül tədris mərkəzlərində riyaziyyat müəllimi kimi çalışmışdır.İşlədiyi müddət ərzində o, pedaqoji bacarıqlarından effektli şəkildə istifadə edərək şagirdlərin yüksək nəticə göstərməsinə öz töhvəsini vermişdir. Eyni zamanda həmin təhsil mərkəzlərində Riyaziyyat üzrə tədris materialları, metodik vəsaitlər və sınaqlar hazırlamışdır.